Mitä haittaa alhaisesta älykkyydestä on Länsimaisissa yhteiskunnissa?

MATALAMPI ÄLYKKYYS ITSESSÄÄN ON HAITTA Matala älykkyys johtaa huonoon ammatilliseen uraan, työttömyyteen ja todennäköisemmin tulonsiirroilla (työttömyyskorvaus, sosiaaliavustukset) elämiseen sekä rikollisuuden ja köyhyyden lisääntymiseen yhteiskunnassa. Tiedetään myös, että valtioiden bruttokansantuote korreloi vahvasti väestön keskimääräisen älykkyyden kanssa (linkki). Älykkyystaso periytyy jälkipolville. Mustilla on sukupuolinen aktiviteetti suurempaa ja dominoiva luonteenpiirre on yleis...
More

Miksi negridirodun älykkyys on matala?

Rotueroista ja niiden alkuperästä (David Duken kirjasta My Awakening) Kysymys älykkyydestä Älykkyys (intelligence) 1. Kyky oppimiseen, järkeilyyn, ymmärtämiseen ja muihin samantapaisiin henkisen toiminnan muotoihin; kyky saada kiinni totuuksista, suhteista, faktoista, merkityksistä jne. 2. korkeiden henkisten kykyjen ilmentymä: Hän kirjoittaa älykkäästi ja nokkelasti. Älykkyys määritellään yleisesti kyvyksi omaksua ja soveltaa tietoa. Sivilisaatio on sellaisten ihmisten tuote, joilla on ...
More

Rotujen väliset älykkyyserot

Jokainen muistaa lapsena kuullun sadun Keisarin Uusista vaatteista. Rasismista ja roduista puhuessa yhteiskuntaamme on muodostunut "Keisarin uudet vaatteet"- ilmiö. Monet Länsimaiset ihmiset eivät tiedä, että Afrikan mustilla älykkyysosamäärä on keskimäärin kaksi keskihajontayksikköä alle valkoisten eli n. 70. USA:n mustilla älykkyysosamäärä on vain yhden keskihajontayksikön alle valkoisten eli 85, mikä johtuu suurelta osin siitä, että heillä on lähes kolmannes valkoisilta peräisin olevia geene...
More

Monikulttuurisuus on eliitin luoma utopia!

Mitä monikulttuurisuus tarkoittaa Suomessa? Rikastuttaako se meitä suomalaisia? Ketä se rikastuttaa? Millä tavoin se rikastuttaa? Voimmeko oppia muista kulttuureista lisää demokratiaa? Maista, joissa ei ole kyetty elämään rauhassa? Maista, joista armeijakuntoiset sotilaat lähtevät pakoon ja jättävät perheensä sodan alle eivätkä taistele? Maista, joissa nainen on alistettu miehelle? Onko monikulttuurisuus tätä? Vai onko monikulttuurisuus sitä, että opimme muiden kulttuureiden saavutuksista tie...
More

Vetoomus laittoman maahanmuuton lopettamiseksi

Vetoomus laittoman maahanmuuton lopettamiseksi Onko kyseessä sota, jos maan valtaus tapahtuu aseettomasti mutta suunnitelmallisesti ja sankoin joukoin? Tätä olen joutunut pohtimaan kehitysmaalaisten virratessa usean sadan tulijan päivävauhdilla Tornion rajanylityspaikan kautta Suomeen. Näinä hybridi-, kyber- ja informaatiosodankäynnin aikoina kysymys on lähinnä akateeminen, ja siihen voidaan vastata: totta kai kyse on sodasta, tavallista ovelammasta vain, vaikka hyväuskoisista hölmöistä koostuv...
More