26-vuotias Omar Muhumed Maow sitoi 80-vuotiaan, löi patsaalla, kuristi ja vei sormuksen sormesta – hovioikeus ei pitänyt erityisen raakana ja julmana

Helsingin hovioikeus alensi toisen hengelle ja terveydelle erittäin vaaralliseksi todetun miehen tuomiota. Miehen ei tarvitse hovioikeuden mukaan suorittaa koko rangaistustaan vankilassa, kuten käräjäoikeus oli määrännyt.

Omar Muhumed Maow sitoi 80-vuotiaan hauraan miehen jalat ja kädet, löi tätä savisella patsaalla, kuristi kyynärvarsiotteella, repi kultasormuksen vanhuksen sormesta, anasti hopeisia ruokailuvälineitä, tietokoneen ja matkapuhelimen ja jätti vanhuksen sidottuna useiksi tunneiksi Helsingissä.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi nyt 28 vuotta täyttäneen miehen törkeästä pahoinpitelystä, törkeästä ryöstöstä ja törkeästä vapaudenriistosta kuuden vuoden vankeusrangaistukseen. Käräjäoikeuden mukaan vanhus oli sidottuna neljästä viiteen tuntiin. Käräjäoikeus määräsi miehen istumaan koko vankeusrangaistuksen vankilassa.

Mielentilatutkimuksen mukaan mies oli syyntakeinen. Hän on rikoshistoriansa ja mm. persoonallisuuden epäsosiaalisuuden, psykopaattisuuden ja impulsiivisuuden takia erittäin vaarallinen toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle. Hän on altis turvautumaan väkivaltaan erimielisyystilanteissa. Mies on syyllistynyt aiemmin tapon yritykseen 20.5.2011 ja ryöstöön 30.4.2015.

Vain neljän viikon kuluttua siitä, kun mies vapautui tutkintavankeudesta ryöstöön liittyen, hän kävi vanhuksen kimppuun. Vähävaraisen miehen motiivina oli käräjäoikeuden mukaan taloudellinen etuus. Mies oli kuullut, että vanhuksella olisi hopeaa.

Käräjäoikeus piti tekoa kokonaisuutena ”halveksuttavana” ja suurta syyllisyyttä osoittavana.

Helsingin hovioikeus katsoi torstaina antamassaan päätöksessä, ettei miehen tekotapa ollut erityisen raaka ja julma, vaikka siihen sisältyi raakoja piirteitä ja sitä voidaan pitää muutoinkin hyvin moitittava.

Helsingin hovioikeus katsoi miehen syyllistyneen törkeän pahoinpitelyn ja törkeän ryöstön sijasta pahoinpitelyyn ja ryöstöön. Näiden lisäksi hovioikeus tuomitsi miehen törkeästä vapaudenriistosta. Hovioikeus alensi miehen rangaistuksen 3,5 vuoden vankeusrangaistukseksi ja määräsi, ettei miehen tarvitse suorittaa koko vankeusrangaistusta vankilassa.

Vanhuksella on todettu muistisairaus. Hovioikeuden mukaan sairaudesta mahdollisesti johtuvat ristiriitaisuudet ja epäjohdonmukaisuudet asettavat korkeammat vaatimukset asiassa esitetylle muulle näytölle. Hovioikeuden mukaan mies ei potkinut uhria, kuten käräjäoikeus katsoi miehen tehneen. Uhri kertoi myös, että köysi olisi ollut myös hänen kaulansa ympärillä, mutta tästä hovioikeus ei löytänyt näyttöä.

Käräjäoikeus määräsi miehen maksamaan uhrille 10 000 euroa kärsimyksestä ja 3 000 euroa kivusta ja särystä. Helsingin hovioikeus alensi myös kärsimyskorvauksen 5 000 euroon.

Syyttäjä vaati miehelle vähintään 10 vuoden tuomiota käräjäoikeuden syyksi lukemista teoista.

Sormuksen mies myi 26 eurolla. Tablettitietokone jäi kateisiin.

Miestä syytettiin myös törkeästä raiskauksesta, mutta tämä syyte hylättiin kummassakin oikeusasteessa. Oikeuden mukaan jäi näyttämättä, että uhri olisi pakotettu sukupuoliyhteyteen.

Maow tuli Suomeen toukokuussa 2008. Maahanmuuttovirasto myönsi miehelle jatkuvan oleskeluluvan toissijaisen suojelun perusteella 15.7.2013 saakka. Maahanmuuttovirasto ei elokuussa 2013 määrännyt miestä karkotettavaksi maasta, vaikka mies on syyllistynyt useisiin rikoksiin 2011 lähtien.

Helsinki 2008 –

Kommentteja