Monikulttuurisuus on eliitin luoma utopia!

Mitä monikulttuurisuus tarkoittaa Suomessa? Rikastuttaako se meitä suomalaisia? Ketä se rikastuttaa? Millä tavoin se rikastuttaa? Voimmeko oppia muista kulttuureista lisää demokratiaa? Maista, joissa ei ole kyetty elämään rauhassa? Maista, joista armeijakuntoiset sotilaat lähtevät pakoon ja jättävät perheensä sodan alle eivätkä taistele? Maista, joissa nainen on alistettu miehelle? Onko monikulttuurisuus tätä?

Vai onko monikulttuurisuus sitä, että opimme muiden kulttuureiden saavutuksista tieteessä ja taiteissa?  Opimme uusia kieliä ja tapoja? Uusia ruokamakuja? Vai tarkoittaako monikulttuurisuus sitä, että meidän täytyy muuttaa omaa suomalaista kansallista kulttuuriamme monikulttuurisuuden nimissä? Heille, jotka muualta tulevat? Mitä sellaista on, jota emme muista kulttuureista pysty oppimaan ilman maahanmuuttoa?

Vai tarvitaanko maahanmuuttoa ja monikulttuurisuutta vähentämään työvoimapulaamme, kun meillä on lähes puoli miljoonaa työtöntä? Tilanteessa, jossa monikulttuurisuutta Suomeen tuovien maahanmuuttajien työllisyysaste on noin 50 % ja työttömyysaste yli 20 %? Onko meillä muodostumassa runsaasti lisää kysyntää heille yleisesti sopiville toimialoille, kuten siivous- ja ravintola-alalle?

Luoko monikulttuurisuus työpaikkoja ja tuoko se kipeästi kaivattuja ulkomaisia investointeja Suomeen? Kuinka paljon ulkomaalaistaustaiset yrittäjät työllistävät? Maksavatko he veronsa? Tosiaan. Kuinka paljon on ulkomaalaistaustaisten yrittäjien maksama verokanta verrattuna suomalaisiin yrityksiin? Mikä on heidän osuutensa harmaan talouden pyörittämisessä?

Miten sitten Suomen erinomainen koulutusjärjestelmä, jota on kiitelty? Tullaanko Suomen laadukkaasta koulutusjärjestelmästä hakemaan edullinen koulutus, jonka jälkeen kiitetään ja lähdetään ulkomaille ilmaisia oppeja hyödyntämään? Kuinka moni ulkomaisista opiskelijoista ylipäänsä opiskelee suomen kieltä ja jää Suomeen työskentelemään tai yrittämään?

Tarvitsevatko jotkut monikulttuurisuutta Suomen kansainvälisen identiteetin luomiseen? Onko heillä huono suomalainen itsetunto? Tyyliin pois suomettumisesta ja kohti eurottumista ja EU-valtaa? Kenellä voi olla siihen syy? Sen jälkeen kun sotiemme veteraanit pelastivat tämän maan itsenäisyyden ja ikäihmiset rakensivat tämän maan hyvinvoinnin? Rakennettiinko se monikulttuurisuudelle vai tuleville suomalaisille sukupolville?

Kyllä. Tiedän, että olen esittänyt liikaa kysymyksiä ilman vastauksia. Muutaman vastauksen sanan sitten esitän. Monikulttuurisuus on eliitin utopiaa. Sen tuomia hyötyjä ei ole pystytty osoittamaan. Suomen voi pelastaa vain suomalaiset. Yhteistyössä. Suomen kulttuuria ja historiaa on vaalittava. Perusarvoista on pidettävä kiinni. Uhkat ovat todellisia. Terrorismi. Raiskaukset. Kustannukset. Harmaa talous.

Miksi media ja eliitti sitten ihannoivat monikulttuurisuutta? Miksi he haluavat Suomeen yhä lisää maahanmuuttajia? Koska he haluavat olla kansainvälisiä, eurooppalaisia, sivistyneitä ja parempia ihmisiä kuin tavallinen suomalainen ”harmaa massa”, joksi eräs maahanmuuttaja suomalaisia kutsui. Itse pidän median ja eliitin monikulttuurisuusvyörytystä epäisänmaallisena asenteena, jota ohjaa heikko kansallinen itsetunto.

Näkisipä vielä sen päivän, että media ja eliitti pyrkisivät auttamaan pienituloisia eläkeläisiä, asunnottomia, työttömiä, vammaisia ja muita heikommassa asemassa olevia suomalaisia samalla valtavalla vimmalla ja voimalla, jolla nyt turvapaikanhakijoita autetaan ja monikulttuurisuutta palvotaan?

Me tavalliset suomalaiset olemme ylpeitä maastamme ja sen saavutuksista. Haluamme elää rauhassa täällä Suomessa. Emme me tavalliset ihmiset tarvitse mitään monikulttuurisuutta ja sen tuomia ongelmia.  Jos haluamme perehtyä muihin kulttuureihin niin ei siinä maahanmuuttajia tarvita. Me perehdymme muihin kulttuureihin jo kouluissa. Ja paras tapahtua tutustua muihin kulttuureihin on tietysti matkustaa paikan päälle. Valitettavasti tähän on usein varaa vain eliitillä.

17.12.2015 12:58 Juha Malmi 

Kommentteja