Näin meitä yritetään sumuttaa, ilmiselvän totuuden kieltäminen

Poliittisen korrektiuden ylipapit, jotka hallitsevat mediaa (TV, Sanomalehdet ym.) haluavat meidän uskovan, että me kaikki synnymme varustettuina samoilla henkisillä kyvyillä ja, että aikuisena kyvyissämme ilmenevät erot johtuvat vain ympäristötekijöistä, ovat alkaneet viimeaikoina tarttua viimeiseen oljenkorteen yrittäessään pitää kiinni kaikkien aistien ja järjen kanssa ristiriidassa olevasta oppimallistaan.

Tämä viimeinen oljenkorsi on väite, että ”rotua ei ole”, ”rotu on pelkkä sosiaalinen konstruktio” tai, että ”on vain yksi rotu, ihmisrotu”.

Heidän tälle tarjoamansa perustelut ovat sävyiltään tieteellisiä ja melko vakuuttavan kuuloisia tavallisen kadunmiehen korvaan, joka ei jaksa pohtia asioita syvemmin tai ei tällaisissa tapauksissa ehkä kykene siihen. Seuraavassa tarkastelemme ”rotua ei ole” -fraasin paikkaansapitävyyttä

Niin sanotut poliittisesti korrektit tutkijat sanovat”Geneettisesti katsoen ihmislajissa ei ole rotuja” .

Kun nämä hyysäritiedemiehet sanovat, ettei rotua ole olemassa, he lähes aina käyttävät mitä taitavaa sanojen kanssa kikkailua. Esimerkiksi, he voivat sanoa, että ”rotua ei ole olemassa”, kun taas se, mitä he todellisuudessa tarkoittavat on, että perinteisen ajattelun mukaisia rodullisia ryhmiä ei ole olemassa tai sitten he käyttävät toista sanaa kuvaamaan sitä, mitä me tavalliset tallaajat kutsumme ”roduksi”, käyttäen täsmälleen samaa määritelmää, jne.

He harjoittavat poliittisesti tai etnisesti motivoitua tiedettä, ovat valmiita kertomaan ”valkoisia valheita” parantaakseen asemaansa tai ylläpitääkseen sitä, sekä toimiakseen ”hyvänä asiana” pitämänsä agendan puolesta.

Väite kuuluu:”Rodulla ei ole merkitystä. Itseasiassa, ihmisissä sitä ei edes ole olemassa.” .

.. ja jatkoa:” DNA:ta, joka paljastaa ihmisen evolutiiviset kaavat viimeisten miljoonan vuoden ajalta, osoittaa, että vaikka ihmisissä on paljon geneettistä variaatiota, suurin osa tästä variaatiosta on yksilöllistä variaatiota. Vaikka populaatioiden välistä variaatiota on olemassa, se on joko liian pientä, joka on kvantitatiivista variaatiota, tai sitten se ei ole oikeanlaista kvalitaativista variaatiota – se ei osoita ihmiskunnan historiallisia sukulinjoja.”

Ajatus, että geneettinen variaatio ihmisissä on ennemmin yksilötasolla kuin ryhmätasolla, ei ole minkäänlainen argumentti rotujen olemassaoloa vastaan. Kun väitetään, että ”populaatioiden välistä variaatiota on olemassa” mutta se on ”liian pientä” tai, että se ei ole relevanttia – siis myönnetään, että rodullisia eroja on olemassa. Väitteet, että erot ovat liian pieniä, jotta niitä voitaisiin pitää merkittävinä on pelkkä mielipide, jota vastaan puhuvat kokonaiset vuoret tietoa.

Vihervasemmistolaiset ns. suvaitsevaiset tutkijat väittävät edellen: ”Käyttäen uusimpia molekyylibiologian menetelmiä, on analysoitu miljoonia geneettisiä jaksoja kolmesta selvästi erotettavissa olevasta ihmis-DNA -ketjusta, tullaan siihen johtopäätökseen, että tieteellisessä mielessä maailma on värisokea. Tai siis sen tulisi olla.”

Ja lisää: ”’Todellinen rotu on kulttuurillinen, poliittinen ja taloudellinen käsite yhteiskunnassa, mutta se ei ole biologinen käsite ja tämä on valitettavasti sitä, mitä monet ihmiset väärin perustein pitävät rodun olemuksena ihmisissä – geneettisiä eroja’, ’Evoluutiohistoria on avain rodun ymmärtämiseen ja uudet molekyylibiologiset menetelmät tarjoavat paljon uutta viimeaikaisesta evoluutiohistoriasta. Tämä hyvin objektiivinen analyysi osoittaa, ettei tulos liippaa edes läheltä: Ei ole edes olemassa mitään todella erottuvaa ihmiskunnan jakautumista.'”

Huomioikaa TARKKAAN sanat ”todella erottuvaa”. Siinä on valhe – jossa ei valehdella suoraan, ei, mutta PALJON lipevämmin. Tyrmätään väitettä, jota kukaan, KUKAAN, ei esitä. Sanotaan, että ajatus ”todella erottuvista” geneettisistä jakautumisista on väärin. Kaikki, jotka tuntevat tiedettä edes ylimalkaisesti tietävät, että rajat populaatioiden ja rotujen välillä ovat sumeita – on mahdotonta määrittää täsmälleen missä joku rotu loppuu ja toinen alkaa. Taiteilijat eivät voi kertoa teille, missä oranssi päättyy ja punainen alkaa, mutta heillä on silti tuubeja, joissa on oranssia ja punaista eivätkä he pidä väriteoriaa yhtään vähemmän käyttökelpoisena sen vuoksi, että värien väliset rajat ovat sumeita. Ette todellakaan kuule heidän puhuvan siitä, kuinka ”väriä ei ole olemassa”.spektri2

Kun öljytankkeriin tulee repeämä ja öljyä valuu mereen, kukaan ei voi kertoa teille tarkkaan missä öljy loppuu ja merivesi alkaa, mutta se ei estä puhdistusryhmiä käymästä työhön tai osoittamasta, missä öljyä on, kun sitä heiltä kysytään. Ette todellakaan kuule heidän puhuvan siitä, kuinka ”öljyä ei ole olemassa”. Suvaitsevaiset tutkijat käyttävät samaa strategiaa yrittääkseen identifioida rodun ihmispopulaatioissa kuin mitä evoluutio- ja populaatiobiologit käyttävät ei-ihmislajeihin salamantereista simpansseihin. He kohtelevat ihmispopulaatioita kuin ne olisivat ei-ihmispopulaatioita.

Väite kuuluu:”’Ei voida kieltää geneettisiä eroja ihmispopulaatioiden keskuudessa’. ’On eroja, mutta ne eivät määritä historiallisia sukulinjoja, jotka ovat olleet vallalla pitkän aikaa.'”

Ensin myönnetään, että on olemassa geneettisiä eroja ihmispopulaatioiden välillä – eli toisin sanoen: Rotu on olemassa. Sitten sumutetaan miksi sillä ei ole väliä ja fraasit: ”On eroja, mutta ne eivät määritä historiallisia sukulinjoja, jotka ovat olleet vallalla pitkän aikaa” ovat niin hämäriä, että niillä voisi olla mikä tahansa suuresta joukosta erillisiä merkityksiä.

Hyysäritutkija väittää edellen:”’Pointti on se, että jotta rodulla olisi mitään tieteellistä validiteettia ja koskemattomuutta sen täytyisi olla yleinen kaikissa lajeissa. Jos se ei ole, käsite on merkityksetön.'”

Näyttää siltä, että poliittisesti korrektit tutkijat sanovat, että rotuja täytyy olla ei-ihmislajeissa, jotta sillä olisi merkitystä. Tämä on väärin. Jokainen laji on ainutlaatuinen ja tuo ainutlaatuisuus ei ole ”yleinen kaikissa lajeissa”. Vaikka se ei olisikaan väärin, se ei silti pätisi tässä tapauksessa, koska koirissa näkyy hyvin selvästi rodun ajatus, joten nyt meillä on kaksi lajia ja hänen tämän väärän säännön soveltamisensa on myöskin väärin.

dogsr
On kuultu myös seuraavanlaisia väitteitä:”ON analysoitu mitokondriaalisesta DNA:sta geneettistä dataa, muotoa, joka peritään ainoastaan äidin puolelta; Y-kromosomi -DNA:ta, joka periytyy isältä; ja ydin-DNA:ta, joka periytyy kummaltakin sukupuolelta. tulokseT osoittivat, että 85 prosenttia geneettisestä variaatiosta ihmisen DNA:ssa on yksilöllistä variaatiota. Vain 15 prosenttia voidaan katsoa tulkittavaksi ’rodullisiksi’ eroiksi.”

Vaikka tämä olisi oikein , se ei antaisi yhtään painoa sille ajatukselle, että rotua ei ole olemassa, tai että rodulliset erot eivät ole tärkeitä. On vaikea tietää mitä tarkoitetaan, kun mainitaan, että 85% eroista ovat yksilöllisellä tasolla ja 15% ryhmätasolla.

Hyysäritutkijoiden inttämiset jatkuu:”’Tämä 15 prosenttia on paljon alle sen kynnyksen, mitä käytetään rodun tunnistamiseen muissa lajeissa’, ’Monissa muissa suurten nisäkkäiden lajeissa näemme kaksi-kolme kertaa suurempia erilaistumisasteita kuin ihmisissä ennen kuin sukulinjoja edes tunnistetaan roduiksi. Ihmiset ovat yksi kaikkein geneettisesti homogeenisimmista lajeista mitä tunnemme. Ihmiskunnassa on paljon geneettistä variaatiota, mutta se on lähinnä yksilötasolla. Populaatioiden välinen variaatio on hyvin, hyvin pientä.'”

Vaikka mainittu 15% -pitäisikin paikkansa, on naurettavaa väittää, että se on hyvin, hyvin pieni. Ihminen voi olla ”yksi kaikkein geneettisesti homogeenisimmista lajeista mitä tunnemme”, mutta ulkonaisesti eroamme todellakin enemmän kuin useimmat lajit! Käytetään paljon termejä kuten ”lähinnä” tukeakseen paljon vähemmän moniselitteistä ajatusta: Että rotua ei ole olemassa. Yleisesti tiedetään, että esim. simpanssilla ja ihmisellä on 99% samankaltaisuus genomissa. Kuka väittää, että pieni 1% ero ei merkitse mitään? Pienistä eroista geeneissä muodostuu huomattavia eroja luonnossa. Kuitenkin eihän tässä kukaan kiellä neekereiden ihmisarvoa tai ihmisyyttä. Kyse on vain rodusta ja rotueroista, jotka näkee paljaalla silmällä ja jotka voidaan mitata fysikaalisesti tai erilaisin testein.

On olemassa simpanssilajeja, jotka voidaan erottaa pelkästään niiden käyttäytymisestä. Niitä tutkineet tiedemiehet eivät osaa erottaa niitä toisistaan niiden ulkonäön tai fysiikan avulla ja nuo kaksi lajia voivat lisääntyä toistensa kanssa ilman mitään ongelmia. Tämäkin seikka langettaa hieman epäilystä hyysäritutkijoiden väitteiden päälle lajeista ja taksonomiasta.

Miehillä ja naisilla ei ole suuria eroja genomissa, mutta jos jatkamme näiden tutkijoiden johtopäätösten mukaisesti, myös sukupuoli on pelkkä sosiaalinen konstruktio, eikä sitä ole olemassa.

Hyysäritutkija jatkaa intäämistä:”’Yleiset geneettiset erot sen sijaan kertovat meille, että geneettiset sukulinjat levisivät nopeasti koko ihmiskuntaan, viitaten siihen, että ihmispopulaatioilla on aina ollut jonkinasteista geneettistä kontaktia toisiinsa eivätkä näin ollen historiallisesti osoita erottuvia evolutiivisia sukulinjoja ihmiskunnan sisällä’, ’Ennemminkin koko ihmiskunta on yhtä pitkäaikaista evolutiivista sukulinjaa.'”

Huomaatteko jälleen sanan ”erottuva”? Kyllä kyllä, ihmiskunta on yhtä pitkäaikaista evolutiivista sukulinjaa, Kaikki nisäkkäät ,kaikki kehittyneempi elämä tällä planeetalla on yhtä, pitkäaikaista evolutiivista sukulinjaa, mikäli uskotte evoluutioteoriaan.Väite, että ”ihmispopulaatioilla on aina ollut jonkinasteista geneettistä kontaktia toisiinsa” ei pidä paikkaansa. Se on valhe, koska se riippuu kritiikittömästä hyväksymisestä. Tietysti kaikki ihmispopulaatiot ovat olleet ” jonkinasteisessa ” kontaktissa! Poikkeukset eivät todista sääntöjä vääriksi . Kuitenkin esimerkiksi kontakti skandinaavien ja nuubialaisten välillä 0-1900-luvuilla oli faktisesti äärimmäisen epätodennöistä.

Kommentteja