Rotujen väliset älykkyyserot

Jokainen muistaa lapsena kuullun sadun Keisarin Uusista vaatteista. Rasismista ja roduista puhuessa yhteiskuntaamme on muodostunut ”Keisarin uudet vaatteet”- ilmiö.

Monet Länsimaiset ihmiset eivät tiedä, että Afrikan mustilla älykkyysosamäärä on keskimäärin kaksi keskihajontayksikköä alle valkoisten eli n. 70. USA:n mustilla älykkyysosamäärä on vain yhden keskihajontayksikön alle valkoisten eli 85, mikä johtuu suurelta osin siitä, että heillä on lähes kolmannes valkoisilta peräisin olevia geenejä. Valkoisilla Eurooppalaisperäisellä väestöllä keskimääräinen älykkyysosamäärä on n. 100.

Käytännössä heikkolahjaisia (ÄO <60) on Afrikkalaisperäisessä mustassa väestössä n. 20%. Yhdysvaltain mustassa väestössä tätä tasoa on hiukan yli 2% ja valkoisilla tätä tasoa esiintyy vajaalla 0.4%:lla.

Lahjakkaita (ÄO yli 130) esiintyy valkoisilla muutamalla prosentilla (2-5% eri tutkimusten mukaan), kun taas USA:n mustilla tätä tasoa esiintyy vähemmän kuin kymmenesosalla verrattuna valkoisiin eli muutama promille. Afrikkalaisperäisillä mustilla tätä tasoa ei käytännössä juuri ole havaittavissa (<1/5000).

Puolet valkoisista omaa yli 100 älykkysosamäärän. USA:n mustista tämän tason saavuttaa hiukan yli 10% ja Afrikkalaisperäisistä puhdasrotuisista negrideistä vain n. 2-3% .

Alan johtavat tutkijat Yhdysvaltalaiset professorit Rushton ja Jensen ovat julkaisussaan (THIRTY YEARS OF RESEARCH ON RACE DIFFERENCES IN COGNITIVE ABILITY) arvovaltaisessa tieteellisessä lehdessä ( Psychology, Public Policy, and Law) todenneet, että älykkyyserot johtuvat suurelta osin geneettisistä seikoista ja ympäristö- sekä kulttuurisilla tekijöillä on vähäisempi osuus. Toisin sanoen mustat ovat perinnöllisesti vähä-älyisempiä kuin valkoiset. Alkuperäistutkimus PDF Muodossa Rushton-Jensen30years

Yhteiskunnallisessa mittakaavassa matalasta älykkyydestä aiheutuu ongelmia. mm. lisääntynyttä rikollisuutta , köyhyyttä, sosiaalisia ongelma, työttömyyttä jne jne. Kaikkia näitä voidaan havaita Interpolin ja myös jopa Suomen oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tilastoista, joissa etenkin Afrikkalaisperäiset ovat kunnostautuneet erityisesti väkivalta- ja seksuaalirikollisuuden saralla.

Kun yllämaitut seikat sisäistää, on täysin selvää, mistä Afrikan köyhyys johtuu ja samalla löytyy myös perustelut sille, miksi Afrikkalaisperäisten mustien päästäminen länsimaihin on vastoin Länsimaiden väestön etua. Lisäksi kehitysapu menee kankkulan kaivoon, kun paikallisella väestöllä ei ole edes edellytyksiä kehittyä, vaan apu johtaa ainoastaan massiiviseen lisääntymiseen ja paikallisten elinkeinojen romahtamiseen. Parasta kehitysapua olisi lopettaa kehitysapu.

Ero mustan ja valkoisen rodun välillä
Ero mustan ja valkoisen rodun välillä

Älykkyyden merkitys käytännön kannalta (Kopiotu ja suomennettu artikkelista:
The General Intelligence Factor Linda S. Gottfredson Scientific American, 1998 )

Miksi negridirodun älykkyys on matalampaa?
Karut pohjoisen olot pistivät pohjoisen ihmiset kovemmalle kuin Afrikassa. Ympäristöolosuhteet edellyttivät yhteistyötä, henkistä tasapainoisuutta, pitkäjänteisyyttä ja kekseliäisyyttä. Evoluution valintapaine suosi älyä ja sosiaalista yhteistoimintaa…

Mitä haittaa alhaisesta älykkyydestä on Länsimaisissa yhteiskunnissa?
-Matala oppimiskyky johtaa huonoon ammatilliseen uraan, työttömyyteen ja todennäköisemmin tulonsiirroilla (työttömyyskorvaus, sosiaaliavustukset) elämiseen ja köyhyyden lisääntymiseen yhteiskunnassa.
-Matala älykkyys yhdessä suuremman aggressiotaipumuksen kanssa johtaa todennäköisemmin rikollisuuteen.
-Mustien käyttäytyminen katastrofitilanteissa. Käytännön havaintoja alla olevassa linkissä.
-Valkoisia voimakkaampi lisääntymisstrategia johtaa yllämainittujen ongelmien rajuun kasvuun. Lisääntyminen tapahtuu suurelta osin valkoisen veronmaksajan kukkarosta…

Näin älykkyyserot ovat muodostuneet evoluution myötä.
Maapallon evoluutioprosessin tähän mennessä korkein saavutus on itsestään tietoinen ihminen, joka on ainoana olentona luonut myös biologisista lain-alaisuuksista riippumatonta evoluutiota, niin sanottua kulttuurievoluutiota. Kulttuurievoluution saavutuksista huolimatta eräiden vallassa olevien ihmisen suurimpina heikkouksina on kuitenkin se, että he ovat alkaneet pitää luomaansa ympäristöään luonnosta täysin riippumattomana abstraktina mallina, jolla on merkitystä vain ihmisen omassa tajunnassa ja kokemusmaailmassa…


Näin valkoisia syyllistetään rasismista

Missään aiemmin rasismista ei ole tehty yhtä suurta numeroa kuin Länsimaissa; Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Verrattuna muihin loukkauksiin, rasismi on erityisen tarkkailun alla…

Miten heikompi älykkyys ilmenee yhteiskunnassa?

Kun traktori, sähkögeneraattori tai puhelinvaihde hajoaa Afrikassa, se pysyy rikkinäisenä kunnes valkoinen mies tulee korjaamaan sen – huolimatta kaikista mustista, jotka ovat valmistuneet viime aikoina afrikkalaisista yliopistoista. Eikä se ole kulttuurillinen tai koulutuksellinen ongelma…

Poliittisen korrektiuden ylipapit, jotka hallitsevat mediaa (TV, Sanomalehdet ym.) haluavat meidän uskovan, että me kaikki synnymme varustettuina samoilla henkisillä kyvyillä ja, että aikuisena kyvyissämme ilmenevät erot johtuvat vain ympäristötekijöistä, ovat alkaneet viimeaikoina tarttua viimeiseen oljenkorteen yrittäessään pitää kiinni kaikkien aistien ja järjen kanssa ristiriidassa olevasta oppimallistaan. Tämä viimeinen oljenkorsi on väite, että ”rotua ei ole”, ”rotu on pelkkä sosiaalinen konstruktio” tai, että ”on vain yksi rotu, ihmisrotu”…

Faktoja eri rotujen ominaisuuksista pähkinänkuoressa.
Tämän artikkelin sivuilla on 100 faktaa, joista suurimman osan voi helposti tarkistaa tietosanakirjoista, tieteellisistä julkaisuista ja muusta materiaaleista, jotka löytää tavallisesti mistä hyvänsä kirjastosta. Ovelasti näiden kaikkien faktojen joukkoon on kätketty yksi valhe, jonka tulisi kannustaa lukemaan eteenpäin. Se ei ole tilastollinen tai kieliopillinen virhe vaan kirkas emävalhe, joka on niin absurdi, että tyrmistyttää lukijaa loukkauksena ihmisälyä kohtaan, ollen samalla niin kuolettavan paha, että jos siihen ei vaivauduta vastaamaan sen seuraukset ovat mittaamattomat…ashant1

Mustilla on myös psykopatia yleisempää (psykopatia = persoonallisuushäiriöä, johon liittyy häikäilemätön muista piittaamaton käytös). Race and Psychopathic Personality (Englanninkielinen linkki)

Mustilla on lisäksi vielä psykoosialttius suurempaa ( psykoosi = mielisairauden puhkeaminen, johon liittyy esim. harhojen näkeminen, realiteetin tajun katoaminen jne).

USAn armeija on tehnyt sotilaille älykkyyttä mittaavia testejä (AFQT) vuodesta 1919 lähtien.
Miksi? Tilastoissa on havaittu valtavia eroja operatiivisessa toimintakyvyssä (englanninkielinen linkki). Matalan älykkyyden omaaville sotilaille käy useimmin huonosti, myös heidän ympärillä oleville. Mustista hakijoista n. neljännes kuuluu alimpaan Category V, joita ei missään oloissa hyväksytä palvelukseen Social Representation in the U.S. Military.PDF Tiedosto (englanninkielinen ks. sivu 77).

Murhien määrän vaihtelu USA:n suurissa kaupungeissa ja eri osavaltioissa on vahvasti korrelaatiossa neekerien määrään (r=0.84 ) Murder by State. (englanninkielinen)

Ovatko henkisiä kykyjä mittaavat testi puolueellisia mustia vastaan?

Kahdentoista SES- [sosio-ekonominen status] ja muun ympäristötekijän yhdistelmällä, Amerikan intiaaniväestö rankkautuu yhtä paljon mustien stadardien alapuolelle kuin mustat valkoisten . . . mutta ilmenee, että intiaanit saavat korkeampia pistemääriä kuin mustat älykkyystesteissä…. Ei-verbaalisessa järkeilytestissä, joka tehtiin ensimmäisellä luokalla, ennen kuin koulutuksella voi olla paljoa vaikutusta, intiaanilapset ylittivät mustien keskivertopistemäärän ÄO:n suhteutettuna 14 pisteen verran…päinvastoin, kuin mitä voisi ennustaa teorian mukaan, että etnisten ryhmien erot ÄO:ssa lähinnä vain heijastavat SES-eroja. (1)

Mustat pärjäävät jatkuvasti paremmin niissä ÄO-testien osissa, joissa on suurin kulttuurillinen komponentti ja huonoimmin osissa, jotka ovat kaikkein kulttuurivapaimpia. Mustat pärjäävät paljon paremmin ÄO-testien verbaalisissa osissa kuin osissa, joissa symbolit mittaavat abstrakteja henkisiä kykyjä. Jos kulttuurillinen puolueellisuus on vastuussa eroista mustien ja valkoisten ÄO-tuloksissa, silloin suurimman kuilun pitäisi olla enemmän kulttuurillisesti kuormitetuissa verbaalisissa testeissä. Mutta asia on päinvastoin. (2)

Lähempinä vuosina mekaaninen reaktioaika -testit ovat myös osoittaneet vahvaa näyttöä siitä, että ÄO-testit eivät ole kulttuurillisesti puolueellisia mustia vastaan. Arthur Jensen ja muut ovat myös havainneet, että päätöksenteon mekaaninen nopeus korreloi vahvasti ÄO:n kanssa. Näissä testeissä osallistujat istuvat joukon valoja edessä ja vastaavat, mikä syttyy. Henkisen reaktion nopeus korreloi vahvasti ÄO-testitulosten kanssa ja on korkeampi valkoisilla ja aasialaisilla lapsilla kuin mustilla. Sitä voisi joutua koville yrittäessään ymmärtää, kuinka reaktioaika vilkkuvaan valoon voisi olla kulttuurillisesti puolueellinen. (3) (4)

VAATIVAMPAA MATERIAALIA

THIRTY YEARS OF RESEARCH ON RACE DIFFERENCES IN COGNITIVE ABILITY. Rushtonin ja Jensenin Rushton-Jensen30years

RACE, EVOLUTION AND BEHAVIOR- Rushtonin kirjan lyhennelmä (englanniksi).

Geenitutkija Jason Malloyn analyysi Watson-kohusta ja rotuerojen tieteellisestä näytöstä (englanninkielinen linkki).

Professori Roosin arvostelu Vanhasen ja Lynnin kirjasta (linkki).

Lynnin ja Vanhasen kirjan Wikipedia-artikkeli (englanniksi).

Biologista lisänäyttöä koskien aivojen kokoeroja mustien ja valkoisten välillä, siihen liittyviä geenejä ja kokoeron korrelaatiosta älykkyyteen (englanninkielinen julkaisu).

Jared Taylorin artikkeli älykkyyseroista ja niiden virallisista selittely-yrityksista (englanninkielinen linkki).

New Scientist lehden artikkeli, jonka mukaan älykkyys on vähintään 50% perinnöllistä (englanninkielinen linkki).

Suoraan älykkyyteen liittyviä geenejä on löydetty useita (englanninkielinen linkki).

Rotujen välillä on älyllisessä suorituskyvyssä todettu selviä eroja, jotka voidaan fysikaalisesti palauttaa esimerkiksi neuraaliseen reaktionopeuteen (englanninkielinen linkki1 , englanninkielinen linkki2).

Tässä lyhennelmä adoptiotutkimuksesta, jossa osoitetaan, että erot eivät todennäköisesti liity ympäristötekijöihin vaan geneettisiin tekijöihin (englanninkielinen linkki ).

Tässä pari evolutiivista selitystä rotueroille. Suomalaisessa linkissä on sitten ne pakolliset poliittisen korrektiuden vaatimat varoitukset (englanninkielinen linkki1 , suomenkielinen linkki).

Amerikan psykologiyhdistyksen työryhmän raportti: älykkyystestit eivä ole biasoituneet mustia vastaan (englanninkielinen linkki).

Lähdekirjallisuutta

1. Jensen, A. R. (1980). Bias In Mental Testing. New York: Free Press.
2. Jensen, A. R. (1993). Spearman’s Hypothesis Tested with Chronometric Information
Processing Tasks. Intelligence. Vol. 17. s. 7-77.
3. Jensen, A. R. & Whang. P.A. (1993). Reaction Times and Intelligence. Journal Of
Biosocial Science. Vol. 25. s. 97-410.

Kommentteja